Om oss

Företagshistorik

Akustikbyrån har i nuvarande form funnits sedan 2005 och arbetar helt fristående från andra konsult- och byggföretag. Firman grundades av Claes Söderström tillsammans med Johan Selleskog, och består i nuläget av nio konsulter. Företaget har sedan starten haft kontor i Johanneshov i södra Stockholm och sedan 2009 har vi även ett lokalkontor i Klövsjö i Jämtland.

Vår verksamhet

Akustikbyrån är en opartisk, flexibel och prestigelös organisation med korta beslutsvägar. Företagets ambition är att genomföra alla konsultuppdrag i nära samarbete med uppdragsgivaren från planering till slutförande. Tydlighet är vår stöttepelare och ligger till grund för allt vi gör från första kontakten till slutrapport.

Vi vill verka för att akustikfrågor arbetas in tidigt i projektets planeringsskede. På skisstadiet formas de grundläggande förutsättningarna och de akustiska åtgärderna kan på ett tydligare sätt arbetas in i bygghandlingar.

Vi jobbar med projekt av varierande storlekar och omfattning där alla uppdrag ska bli lika väl genomförda. Samtliga konsulter hos Akustikbyrån har hög teknisk kompetens och tack vare en platt organisation kan mer erfarna konsulter bistå och assistera de med mindre erfarenhet. Detta för att den produkt som levereras till kund alltid håller högsta möjliga kvalité. 

Akustikbyrån sätter stort värde i att inte bara kunna arbeta med ljud- och vibrationsfrågor utifrån teoretiska kriterier utan att också presentera lösningar som är praktiskt och ekonomiskt genomförbara. Detta gör vi genom vår stora kunskapsbank från erfarenheter och mätresultat att använda till nya och löpande projekt.

T4p – Tydlighet i fyra punkter

Vår målsättning gentemot kund är att i alla projekt vara konkreta, förståeliga och leverera genomförbara lösningar. Våra ledord är:

Tydlighet i uppdragsbeskrivning

Vi ska tidigt åskådliggöra de akustiska förutsättningarna och vad som behöver utredas och åtgärdas för att undvika problem gentemot beställare och uppdragsgivare.

Tydlighet i budget

Vi ska kunna förutse kostnader och omfattning i uppdrag så att detta framgår tydligt för beställare och uppdragsgivare.

Tydlighet i rapporter

Vår rapportering ska utformas med tanke på vem som är läsare, ha avtalad omfattning och vara tekniskt korrekt.

Tydlighet i fakturor

I våra fakturor ska det tydligt framgå hur utfall motsvarar budget och hur väl uppdragsbeskrivningen sammanfaller med utförda tjänster