Våra tjänster

Projektering

Akustikbyrån utför projektering i alla typer av ny-, till- och ombyggnadsprojekt för bostäder, skolor, vårdlokaler, hotell och kontorslokaler. Uppdragen stäcker sig mellan beskrivningar i tidiga skeden till anvisningar i detaljnivå med utförliga utförandebeskrivningar.  

Akustikbyrån utför även projektering i speciella rum och utrymmen såsom studiolokaler, hörsalar och glasade innergårdar där ljudmiljön är av stor betydelse.

Åtagandet i projekteringsskedet sträcker sig från att i programhandlingsskedet granska planlösningar och identifiera riskkonstruktioner, fram till att i bygghandlingsskedet säkerställa att korrekta val av byggnadsdelar, utföranden och teknisk utrustning. Finns kritiska moment och eventuella brister identifieras och redovisas dessa i tidigt skede i form av bevakningspunkter. Akustikbyrån bistår med att ta fram lösningar som passar produktion och ger minsta påverkan på projektets resurser och ekonomi.

Bild: Boverket, november 2008

Vill du veta mer om projektering?

Kontakta oss direkt på 08-96 33 77 eller info@akustikbyran.com eller fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan.