Akustikbyrån utför mätningar av ljudmiljö under alla byggskeden. Resultat redovisas tydligt med gällande bedömningsgrunder där eventuella brister framgår tillsammans med förslag på åtgärder för att nå gällande mål- och kravställning.

Akustikbyrån kan efter utförda provningar av ljudmiljö utställa sakkunnighetsutlåtanden inför slutbesked och vid utredning av klagomål lämna bedömningar i förhållande till gällande riktvärden och krav.

 

Vill du veta mer om mätning?

Kontakta oss direkt på 08-96 33 77 eller info@akustikbyran.com eller fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan.