Våra tjänster

Externbuller

Akustikbyrån utför beräkningar av trafikbuller, industribuller, byggbuller och buller från motorsport enligt gällande beräkningsmetoder. Beräkningarna utförs i programvara som möjliggör 3D-modellering och avancerad redovisning i både bullerutbredningskartor, som frifältsvärden vid fasad eller som enskilda resultat för givna punkter.

Vid behov utför vi även inventeringsmätningar av exempelvis industribullerkällor, som underlag till beräkningarna.

Vi bedömer resultaten mot rådande krav och riktvärden, vid eventuella avvikelser mot krav lämnar vi även åtgärdsförslag för att nå gällande kravställning.

Vill du veta mer om externbuller?

Kontakta oss direkt på 08-96 33 77 eller info@akustikbyran.com eller fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan.