Störande buller i vardagen kan utgöra en hälsorisk för både barn och vuxna. Akustikbyrån mäter hälsovådligt buller enligt korrekta mätstandarder och utvärderade resultat kan jämföras mot gällande krav eller riktvärden.

I de fall överskridanden konstateras kan orsak till störningen fastställas och verksamma åtgärder föreslås. Akustikbyrån har stor erfarenhet av att utreda förelägganden från exempelvis Miljöförvaltningar eller Arbetsmiljöverket.

Vill du veta mer om klagomål?

Kontakta oss direkt på 08-96 33 77 eller info@akustikbyran.com eller fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan.