Våra tjänster

Vibrationer

Akustikbyrån utför mätningar vibrationer exempelvis vid riskbedömningar vid byggnation nära spårtrafik, utreda källor som orsakar stomljud, spänningar i konstruktioner som leder till plötsliga höga ljud etc.

Där det bedöms finnas risk att riktvärden för komfortvibrationer eller stomljud överskrids kan Akustikbyrån beskriva omfattning och skyddsbehov och därefter vägleda vid val av åtgärder och genomförande.

Vill du veta mer om vibrationer?

Kontakta oss direkt på 08-96 33 77 eller info@akustikbyran.com eller fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så snart vi kan.