Projektering

Akustisk rådgivning i alla typer av ny-, till- och ombyggnadsprojekt

Läs mer

Mätning

Mätning och utvärdering av ljudmiljö mot gällande standarder

Läs mer

Externbuller

Beräkning av buller från trafik, byggnation, motorsport och industri

Läs mer

Klagomål

Utredning och vägledning av åtgärder vid störande buller

Läs mer

Vibrationer

Utredning av grundläggningar, komfortvibrationer och stomljud

Läs mer

Rumsakustik

Modellering, mätning och rådgivning gällande rumsakustisk

Läs mer

Standardisering

Utveckling av framtidens regelverk för ljudmiljö

Läs mer